הנהלת חשבונות

נצלו 28 יום ניסיון בחינם

מודול חשבונאות הקופה מכוון ל- ERP & POS שלנו. קבוצה חזקה זו של תכונות מביאה לליכוד ושקיפות לניטור הביצועים הפיננסיים שלך.

Cizaro, מבטיחה זרימת חלקה, איחוד הנתונים ועידכון הכספים שלך באופן מיידי ,
מכל המקומות בזמן אמת.

ספר חשבונות

מתעד את כל העסקאות וריכוז נתוני ספר חשבונות.

מערכת פיננסית בינלאומית תקני דיווח (IFRS)

מבטיח תאימות בינלאומית של דוחות כספיים במיוחד עבור עסקים חוצי גבולות.

תרשים של חשבונות

מיפרט החשבונות וקודיהם לפי המבנה הפיננסי של החברה.

דוחות מאזן

דוחות על המצב הכספי המחושבים להציג מצב של החברה לתקופה מסוימת.
כל הנהלת החשבונות נעשית באופן אוטומטי
תיאום חלק עם חשבונאות
פחות עבודה לרואי חשבון
מונע שגיאות
נצלו 28 יום ניסיון בחינם